รหัสทัวร์ : FTT999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] 3D2N - พักอินทร์แขวน 1 คืน


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา  - พักอินทร์แขวน 1 คืน

เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน

พระราชวังบุเรงนอง

เจดีย์ไจ้ปุ่น

ซ้อปปิ้งตลาดสก๊อต

พระหินอ่อน

ขอพรเทพทันใจ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 8,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา