รหัสทัวร์ : FTT973

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวนัก รักกันมั้ย ! 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan โอซาก้า  กียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดน้ำใส - อิออน มอลล์

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ท


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 27,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา