รหัสทัวร์ : FTT973

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA หนาวนัก รักกันมั้ย ! 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan โอซาก้า  กียวโต - วัดคินคะคุจิ-  ศาลเจ้าฟูชิมิ - วัดน้ำใส - อิออน มอลล์

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE – ชินไซบาชิ - ริงกุเอาท์เล็ท


ธ.ค 62 - ม.ค 63
19 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 27,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
1 ธันวาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
3 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 27,899 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 27,899 บาท
8 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
9 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
14 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
15 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 24,899 บาท
17 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
19 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562 26,899 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 37,899 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 38,899 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 38,899 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 37,899 บาท