รหัสทัวร์ : FTT972

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA 7TH HEAVEN 6D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต

อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า

วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิตาโนะ โซกิ ปาร์ค 

หุบเขาโครังเค  ปราสาทอินุยามะ  โอซาก้า

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

นารา – นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ DUTY FREE

ตลาดคุโรมง ชินไชบาชิ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,989 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา