รหัสทัวร์ : FTT972

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA 7TH HEAVEN 6D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต

อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า

วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิตาโนะ โซกิ ปาร์ค 

หุบเขาโครังเค  ปราสาทอินุยามะ  โอซาก้า

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

นารา – นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ DUTY FREE

ตลาดคุโรมง ชินไชบาชิ


ต.ค 62 - ธ.ค 62
12 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,989 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
31 ตุลาคม 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 25,989 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562 27,989 บาท
28 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562 27,989 บาท
29 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562 27,989 บาท