รหัสทัวร์ : FTT971

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA LUXURY KOCHIAR 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เกียวโต วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – เกียวโตสเตชั่น

ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

อิออนมอลล์ – กิฟุ นารา นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ

DUTY FREE – ชินไชบาชิ  โอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า นั่งรถราง ศาลเจ้าสุมิโยชิ ริงคุเอาท์เล็ท


ต.ค 62 - ธ.ค 62
7 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 38,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
11 ตุลาคม 2562 - 15 ธันวาคม 562 39,900 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 39,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 38,900 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 38,900 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 38,900 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 39,900 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 39,900 บาท