รหัสทัวร์ : FTT970

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA AUTUMN IN MY HEART 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เกียวโต สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า วัดคิโยมิสึ 

ศาลเจ้าคิทาโน วัดเรียวไกซัง ทาคายาม่า 

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ กิฟุ 

นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง DUTY FREE

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


ต.ค 62 - ธ.ค 62
28 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 24,989 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
9 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 27,989 บาท
11 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 27,989 บาท
12 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
16 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 24,989 บาท
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
18 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 27,989 บาท
21 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
22 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 25,989 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 25,989 บาท
31 ตุลาคม 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 25,989 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 26,989 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 27,989 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 27,989 บาท
28 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562 27,989 บาท
29 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562 27,989 บาท
30 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562 27,989 บาท