รหัสทัวร์ : FTT970

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA AUTUMN IN MY HEART 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เกียวโต สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า วัดคิโยมิสึ 

ศาลเจ้าคิทาโน วัดเรียวไกซัง ทาคายาม่า 

หมู่บ้านชิราคาวะโกะ กิฟุ 

นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง DUTY FREE

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 24,989 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา