รหัสทัวร์ : FTT969

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN PREMIUM


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan โอซาก้า ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑ์ทราย

พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์ ปราสาทฮิเมจิ 

สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เกียวโตสเตชั่นอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

นั่งรถราง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE 

ชินไชบาชิ –  รินกุ เอ้าท์เลต


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา