รหัสทัวร์ : FTT969

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN PREMIUM


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan โอซาก้า ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑ์ทราย

พิพิทธภัณฑ์โคนัน - อิออนมอลล์ ปราสาทฮิเมจิ 

สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

เกียวโตสเตชั่นอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

นั่งรถราง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE 

ชินไชบาชิ –  รินกุ เอ้าท์เลต


ต.ค 62 - พ.ย 62
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
4 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
8 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 32,999 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
26 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 31,999 บาท
2 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2562 31,999 บาท
3 พฤศจิกายน 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 29,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 31,999 บาท
10 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 31,999 บาท