รหัสทัวร์ : FTT967

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN NAGOYA ทาคายาม่า นากาโน่ ลิงออนเซ็น 5D3N


ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

อิออน มอลล์- นากาโน่ 

ลานสกี WASHIGATAKE – ชมลิงแช่ออนเซ็น

วัดเซนโคจิ – อิออน มอลล์ – กิฟุ

โอสึคันคง – ถนนโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ

ถนนซากาเอะ – ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ 


ธ.ค 62 - ม.ค 63
10 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,899 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 34,899 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 34,899 บาท
7 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 32,899 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 32,899 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 32,899 บาท
14 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562 29,899 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 29,899 บาท
20 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 32,899 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 43,899 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 46,899 บาท