รหัสทัวร์ : FTT966

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KOCHIA PREMIUM 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์

ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น 

ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE

ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา