รหัสทัวร์ : FTT966

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KOCHIA PREMIUM 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์

ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชั่น 

ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE

ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ


ต.ค 62 - ธ.ค 62
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 29,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
3 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562 29,999 บาท
9 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 29,999 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 31,999 บาท
22 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 29,999 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ธันวาคม 562 29,999 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 29,999 บาท
9 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 29,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 29,999 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 29,999 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 29,999 บาท