รหัสทัวร์ : FTT931

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สตรองลมหนาว 6 วัน 3 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว ฟูจิ สัมผัสอากาศหนาว และเล่นสกีสุดมันส์ ณ ลานสกีฟูจิเท็น

ซ้อปปิ้งโอไดบะ วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ซ้อปปิ้งชินจูกุ

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น


พ.ย 62 - ม.ค 63
25 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 24,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
30 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 24,999 บาท
2 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
3 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 29,999 บาท
7 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
8 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
9 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
14 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
15 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
16 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
17 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
19 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
20 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
24 ธันวาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 30,999 บาท
25 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 30,999 บาท
26 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 31,999 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 33,999 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 35,999 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 35,999 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 35,999 บาท