รหัสทัวร์ : FTT930

ทัวร์ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์คหิมะขาว] 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Ski วัดอาซากุสะ โอไดบะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ซ้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ซ้อปปิ้งชินจูกุ

วัดนาริตะ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น


ธ.ค 62 - ม.ค 63
13 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 26,999 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 29,999 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 29,999 บาท
7 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 29,999 บาท
8 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 26,999 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
14 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562 28,999 บาท
15 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 25,999 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 25,999 บาท
25 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 35,999 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 35,999 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 35,999 บาท