รหัสทัวร์ : FTT919

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ


ทัวร์ฮ่องกง พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน

ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

หล่อหวู่เซ็นเตอร์ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN

ชมสะพานแก้วสามมิติ เมืองจูไห่ พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง

เมืองจูไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล วัดผู่โถว เมืองมาเก๊า

วัดอาม่า ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเซนาโดสแคว์ เวเนเชี่ยน เดอะปารีเชี่ยน

 


ต.ค 62 - พ.ค 63
66 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 8,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
19 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562 8,999 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 8,999 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 8,999 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 8,999 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 8,999 บาท
31 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 8,999 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 16 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 9,888 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 10,888 บาท
30 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562 10,888 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562 13,888 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562 11,888 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 11,888 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 11,888 บาท
21 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 11,888 บาท
26 ธันวาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 15,888 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 16,888 บาท
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 16,888 บาท
4 มกราคม 2563 - 7 มกราคม 2563 11,888 บาท
8 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563 11,888 บาท
11 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563 11,888 บาท
15 มกราคม 2563 - 18 มกราคม 2563 11,888 บาท
5 กุมภาพันธ์ 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
6 กุมภาพันธ์ 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 บาท
12 กุมภาพันธ์ 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
13 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
19 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
26 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 11,888 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม 2563 11,888 บาท
4 มีนาคม 2563 - 7 มีนาคม 2563 11,888 บาท
5 มีนาคม 2563 - 8 มีนาคม 2563 11,888 บาท
7 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 11,888 บาท
11 มีนาคม 2563 - 14 มีนาคม 2563 11,888 บาท
12 มีนาคม 2563 - 15 มีนาคม 2563 11,888 บาท
14 มีนาคม 2563 - 17 มีนาคม 2563 11,888 บาท
18 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563 11,888 บาท
19 มีนาคม 2563 - 22 มีนาคม 2563 11,888 บาท
21 มีนาคม 2563 - 24 มีนาคม 2563 11,888 บาท
25 มีนาคม 2563 - 28 มีนาคม 2563 11,888 บาท
26 มีนาคม 2563 - 29 มีนาคม 2563 11,888 บาท
28 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 11,888 บาท
2 เมษายน 2563 - 5 เมษายน 2563 11,888 บาท
4 เมษายน 2563 - 7 เมษายน 2563 13,888 บาท
10 เมษายน 2563 - 13 เมษายน 2563 18,888 บาท
15 เมษายน 2563 - 18 เมษายน 2563 15,888 บาท
16 เมษายน 2563 - 19 เมษายน 2563 11,888 บาท
18 เมษายน 2563 - 21 เมษายน 2563 11,888 บาท
23 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563 11,888 บาท
25 เมษายน 2563 - 28 เมษายน 2563 11,888 บาท
29 เมษายน 2563 - 2 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
30 เมษายน 2563 - 3 พฤษภาคม 2563 14,888 บาท
9 พฤษภาคม 2563 - 12 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
13 พฤษภาคม 2563 - 16 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
20 พฤษภาคม 2563 - 23 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
21 พฤษภาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
23 พฤษภาคม 2563 - 26 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
27 พฤษภาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท
28 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 11,888 บาท