รหัสทัวร์ : FTT896

ทัวร์รัสเซีย EASY-B AURORA RUSSIA BY T5


ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)

มอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม

พระราชวังเครมลิน

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 

โบสถ์อัสสัมชัญ


ต.ค 62 - ม.ย 63
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 55,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
19 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 55,999 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 55,999 บาท
9 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562 55,999 บาท
23 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562 55,999 บาท
21 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562 56,999 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 60,999 บาท
25 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2563 60,999 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 55,999 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 มีนาคม 2563 55,999 บาท
21 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 55,999 บาท
28 มีนาคม 2563 - 2 เมษายน 2563 55,998 บาท