รหัสทัวร์ : FTT883

ทัวร์ภูฎาน Happiness Bhutan 5 วัน 3 คืน


ทัวร์ภูฎาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง

ชมความงามของป้อมปราการพูนาคาซอง

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม

ชมระบำหน้ากาก

อาหารเสริมจากไทยทุกมื้อ

ฟรีค่าม้าขึ้นวัดทักซัง

ใส่ชุดประจำชาติเดินชมเมือง


พ.ย 62 - ม.ค 63
9 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 53,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 54,900 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 54,900 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 54,900 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 55,900 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 55,900 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 55,900 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 55,900 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 55,900 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 55,900 บาท