รหัสทัวร์ : FTT865

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ


ทัวร์เกาหลี Korea เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 

ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด

พระราชวังชางด็อกกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง


พ.ย 62
14 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
16 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
17 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
19 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
23 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
24 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
26 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท