รหัสทัวร์ : FTT865

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ


ทัวร์เกาหลี Korea เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 

ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด

พระราชวังชางด็อกกุง- หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง


ต.ค 62 - พ.ย 62
34 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
26 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
27 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
28 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
29 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 17,888 บาท
31 ตุลาคม 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 17,888 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
2 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
3 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
4 พฤศจิกายน 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
5 พฤศจิกายน 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
9 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
10 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
12 พฤศจิกายน 2562 - 16 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
16 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
17 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
19 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
23 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
24 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
26 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท