รหัสทัวร์ : FTT864

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์...ปูกระโดด บินดึก กลับเช้า 5 วัน 3 คืน


ทัวร์เกาหลี Korea สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง


ต.ค 62 - พ.ย 62
49 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
3 ตุลาคม 2562 - 7 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
4 ตุลาคม 2562 - 8 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
6 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
7 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
8 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
9 ตุลาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 19,888 บาท
11 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 19,888 บาท
12 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
13 ตุลาคม 2562 - 17 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
14 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
15 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
16 ตุลาคม 2562 - 20 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
18 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
20 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
21 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
22 ตุลาคม 2562 - 26 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 18,888 บาท
26 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562 17,888 บาท
27 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 16,888 บาท
28 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
29 ตุลาคม 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562 17,888 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 18,888 บาท
31 ตุลาคม 2562 - 4 พฤศจิกายน 2562 18,888 บาท
1 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
2 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
3 พฤศจิกายน 2562 - 7 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
9 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
10 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
11 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
12 พฤศจิกายน 2562 - 16 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
14 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
16 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
17 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
18 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
19 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
20 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
21 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
22 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562 16,888 บาท
23 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท
26 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 15,888 บาท