รหัสทัวร์ : FTT847

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA ซุปตาร์ หิมะขาว เวลาเดินทาง


เกียวโต  วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น 

เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า

เมืองนาโกย่า  เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) -

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


พ.ย 62 - ม.ค 63
29 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
30 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
2 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
3 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
5 ธันวาคม 2562 - 9 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
6 ธันวาคม 2562 - 10 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
7 ธันวาคม 2562 - 11 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
8 ธันวาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
9 ธันวาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
10 ธันวาคม 2562 - 14 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
11 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
12 ธันวาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
13 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
14 ธันวาคม 2562 - 18 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
15 ธันวาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
16 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
17 ธันวาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
18 ธันวาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
19 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
20 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
21 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
22 ธันวาคม 2562 - 26 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
23 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
24 ธันวาคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562 28,888 บาท
25 ธันวาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 33,888 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 33,888 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 36,888 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 36,888 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 36,888 บาท