รหัสทัวร์ : FTT842

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI ซุปตาร์ ไอศกรีม มหาชน 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- ออนเช็นธรรมชาติ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้  เมืองอิบารากิ

เมืองนิกโก้  สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์  ทะเลสาบชูเซนจิ  วัดนาริตะซัง อิออนมอลล์


พ.ย 62 - ม.ค 63
22 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
23 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท
25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท
26 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 25,888 บาท
27 พฤศจิกายน 2562 - 1 ธันวาคม 2562 25,888 บาท
28 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562 25,888 บาท
29 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562 25,888 บาท
30 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
2 ธันวาคม 2562 - 6 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
3 ธันวาคม 2562 - 7 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
4 ธันวาคม 2562 - 8 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
19 ธันวาคม 2562 - 23 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
20 ธันวาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
21 ธันวาคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562 27,888 บาท
23 ธันวาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562 29,888 บาท
24 ธันวาคม 2562 - 28 ธันวาคม 2562 29,888 บาท
25 ธันวาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 29,888 บาท
26 ธันวาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 31,888 บาท
27 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 33,888 บาท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 33,888 บาท
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 35,888 บาท
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 35,888 บาท
31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 31,888 บาท