รหัสทัวร์ : FTT842

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SKI ซุปตาร์ ไอศกรีม มหาชน 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- ออนเช็นธรรมชาติ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี)  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้  เมืองอิบารากิ

เมืองนิกโก้  สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์  ทะเลสาบชูเซนจิ  วัดนาริตะซัง อิออนมอลล์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา