รหัสทัวร์ : FTT836

ทัวร์ยุโรป EASY SCENIC BEAUTY EUROPE 8D5N BY QR


ทัวร์ยุโรป อิตาลี่ สวิส ฝรั่งเศส  ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย - พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต

ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าท์เลท – ดิจอง โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจอง – จัตุรัสกลางเมือง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – ชมเมืองหรือช้อปปิ้งย่านเมืองเก่

ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า TITLIS ROTAIR – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – ลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – มิลาน

ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร

ปราสาทสฟอร์เซสโก้ – ดูโอโม – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2


ก.ย 62 - ต.ค 62
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 51,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
22 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 51,990 บาท
11 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 53,990 บาท