รหัสทัวร์ : FTT833

ทัวร์ยุโรป EASY HIGHLIGHT WESTERN EUROPE 8D5N BY QR


ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – หอไอเฟล – ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต

พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท

บรูจส์ – ย่านเมืองเก่าบรูจส์ – จัตุรัสเบิร์ก – จัตุรัสมาร์ค – กรุงบรัสเซลส์

อะตอมเมียม – แมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัม – บุสซุม

หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์


ต.ค 62
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 48,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
21 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 48,990 บาท