รหัสทัวร์ : FTT804

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก อาร์ตตัวพ่อ]


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง

วัดพระถังซัมจั๋ง

วัดหลงซาน

หอเจียงไคเช็ค

อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


ต.ค 62
2 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
19 ตุลาคม 2562 - 23 ตุลาคม 2562 15,999 บาท
20 ตุลาคม 2562 - 24 ตุลาคม 2562 15,999 บาท