รหัสทัวร์ : FTT786

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก เซกซ์แทนต์]


ล่องเรือสู่เมืองแห่งสายน้ำ "เมืองเวนิส" ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน นัง่รถไฟไต่เขาฟันเฟืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชมบรรยากาศแสนสวยงา พิชิต "ราชินีแห่งเมือกเขา" ที่ ยอดเขาริกิ
 
โบสถ์ซานมาร์โค
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
โรงละครปิอัซซ่าเดลลาสกาลา
ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน
ปราสาทฟอร์เชสโก้
สะพานไม้ชาเปล
ประตูชัยนโปเลียน
สวนและพระราชวังลุกช็องบูร์
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่3
โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย
มหาวิหารซาเครเกอร์
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 49,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา