รหัสทัวร์ : FTT781

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เซอร์แมท เบิร์น ลูเซิร์น [เลสโก คัลลิสโต]


พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป "ยอดเขาจุงเฟรา" ชมเมืองเชอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 
สวนอังกฤษ
อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ
น้ำพุเจ็ทโด้
มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์
มหาวิทยาลัยซานน์
อนุสาวรีย์ชาลี-แชปลิน
ปราสาทชิลยอง
บ่อหมีสีน้ำตาล
น้ำพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค็นท์ทรีน
โบสถ์มุนสเตอร์


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 53,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา