รหัสทัวร์ : FTT780

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ออกแทนต์]


ชมเวนิสแห่งเนเธอแลนด์ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" เยี่ยมเมืองที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรป "เมืองลักเซมเบิร์ก" สัมผัสเมืองมรดกโลกสีลูกกวาดที่ "เมืองบรูจจ์" และ จัตุรัสที่ได้รับการขนามนามว่าสวยที่สุดในทวีปยุโรป "จัตุรัสกรองด์ปลาซ"


ต.ค 62 - พ.ย 62
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
10 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562 45,999 บาท
12 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562 45,999 บาท
21 ธันวาคม 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 45,999 บาท