รหัสทัวร์ : FTT767

ทัวร์เกาหลี KOREA ปังมากแม่ 5 วัน 3 คืน


ทัวร์เกาหลี KOREA

วัดดงฮวาชา สวนสนุก E WORLD  83 TOWER  MAGIC ART  ถนน DONGSEONGNO    

หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย  สะพานโบราณ WOLJEONGGYO  หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู

ถ้ำซอกกูรัม  วัดพลูกุกซา  เมืองปูซาน  หาดแฮอุนแด  ตลาดแฮอึนแด

ปูซานทาวเวอร์  ตลาดปลาจากัลชิ  ตลาดนัมโพดง                 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี 

SUPERMARKET  วัดแฮดงยงกุงซา 


ก.ย 62 - พ.ย 62
18 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 16,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
23 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 14,999 บาท
25 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 14,999 บาท
27 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 14,999 บาท
2 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562 17,999 บาท
4 ตุลาคม 2562 - 8 ตุลาคม 2562 17,999 บาท
10 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 18,999 บาท
11 ตุลาคม 2562 - 15 ตุลาคม 2562 18,999 บาท
23 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562 17,999 บาท
24 ตุลาคม 2562 - 28 ตุลาคม 2562 17,999 บาท
25 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 17,999 บาท
30 ตุลาคม 2562 - 3 พฤศจิกายน 2562 17,999 บาท
6 พฤศจิกายน 2562 - 10 พฤศจิกายน 2562 16,999 บาท
7 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562 16,999 บาท
8 พฤศจิกายน 2562 - 12 พฤศจิกายน 2562 16,999 บาท
12 พฤศจิกายน 2562 - 16 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท
13 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน 2562 16,999 บาท
15 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 16,999 บาท
19 พฤศจิกายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562 15,999 บาท