รหัสทัวร์ : FTT766

ทัวร์เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6 วัน 3 คืน


ทัวร์เกาหลั นั่งบอลลูน Flying Suwon

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ป้อมปราการฮวาซอง

ซ้อปปิ้งตลาดเมียงดง

โซลทาวเวอร์


ส.ค 62 - ต.ค 62
5 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 8,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 สิงหาคม 2562 - 2 กันยายน 2562 10,999 บาท
29 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 10,999 บาท
19 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562 11,999 บาท
25 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 11,999 บาท
26 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 11,999 บาท