รหัสทัวร์ : FTT765

ทัวร์เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5 วัน 3 คืน


ทัวร์เกาหลี สะพานกระจกใสกิมโป

วัดวาวูจองซา

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ซ้อปปิ้งทงแดมุน

พระราชวังซางด็อกกุง

หอคอยโซลทาวเวอร์


ส.ค 62 - ก.ย 62
25 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 8,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562 15,999 บาท
27 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 9,999 บาท
28 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 9,999 บาท
29 สิงหาคม 2562 - 2 กันยายน 2562 9,999 บาท
30 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 9,999 บาท
1 กันยายน 2562 - 5 กันยายน 2562 10,999 บาท
2 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562 10,999 บาท
3 กันยายน 2562 - 7 กันยายน 2562 10,999 บาท
4 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562 10,999 บาท
5 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562 10,999 บาท
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562 10,999 บาท
10 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562 10,999 บาท
11 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562 10,999 บาท
12 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562 10,999 บาท
13 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562 10,999 บาท
17 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562 10,999 บาท
18 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562 10,999 บาท
19 กันยายน 2562 - 23 กันยายน 2562 10,999 บาท
20 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562 10,999 บาท
21 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 10,999 บาท
22 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562 10,999 บาท
23 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 10,999 บาท
24 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562 10,999 บาท
25 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 10,999 บาท
26 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 10,999 บาท