รหัสทัวร์ : FTT762

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ลาลาลอย 4D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

พิเศษ เมนูขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ซ้อปปิ้งโอไดบะ


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,889 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา