รหัสทัวร์ : FTT762

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ลาลาลอย 4D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

พิเศษ เมนูขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

เดินชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

ซ้อปปิ้งโอไดบะ


ส.ค 62 - ต.ค 62
8 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 14,889 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 14,889 บาท
6 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562 14,889 บาท
19 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562 14,889 บาท
20 กันยายน 2562 - 23 กันยายน 2562 14,889 บาท
21 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562 14,889 บาท
26 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 14,889 บาท
27 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 14,889 บาท
28 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 14,889 บาท