รหัสทัวร์ : FTT761

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน 1


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

วัดอาซากุสะ

ซ้อปปิ้งชินจูกุ

เมนูพิเศษ ปายูยักษ์+ออนเซ็น


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา