รหัสทัวร์ : FTT761

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER ยืน 1


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LAVENDER

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์

ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

วัดอาซากุสะ

ซ้อปปิ้งชินจูกุ

เมนูพิเศษ ปายูยักษ์+ออนเซ็น


ส.ค 62 - ต.ค 62
22 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
28 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 15,999 บาท
29 สิงหาคม 2562 - 2 กันยายน 2562 15,999 บาท
30 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 15,999 บาท
4 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562 15,999 บาท
5 กันยายน 2562 - 9 กันยายน 2562 15,999 บาท
6 กันยายน 2562 - 10 กันยายน 2562 15,999 บาท
7 กันยายน 2562 - 11 กันยายน 2562 15,999 บาท
11 กันยายน 2562 - 15 กันยายน 2562 15,999 บาท
12 กันยายน 2562 - 16 กันยายน 2562 15,999 บาท
13 กันยายน 2562 - 17 กันยายน 2562 15,999 บาท
14 กันยายน 2562 - 18 กันยายน 2562 15,999 บาท
17 กันยายน 2562 - 21 กันยายน 2562 15,999 บาท
18 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562 15,999 บาท
19 กันยายน 2562 - 23 กันยายน 2562 15,999 บาท
20 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562 15,999 บาท
21 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 15,999 บาท
22 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562 15,999 บาท
23 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562 15,999 บาท
24 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562 15,999 บาท
25 กันยายน 2562 - 29 กันยายน 2562 15,999 บาท
27 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม 2562 18,999 บาท
28 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 18,999 บาท