รหัสทัวร์ : FTT760

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สุดติ่งกระดิ่งแมว 5 วัน 2 คืน


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วัดคิโยมิสึ 

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซาก้า 

ตลาดคุโรมง 

ชินไชบาชิ 

ริงกุเอ้าท์เล็ท 


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 21,889 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา