รหัสทัวร์ : FTT742

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

สุดฟินนั่งกระเช้า เที่ยวสนุกบาน่าฮิลล์

เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง

ล่องเรือมังกร สะพานมังกร

พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟต์บนบาน่าฮิลล์


ส.ค 62 - ต.ค 62
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 9,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
29 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 9,999 บาท
31 สิงหาคม 2562 - 3 กันยายน 2562 9,999 บาท
1 กันยายน 2562 - 4 กันยายน 2562 10,999 บาท
10 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562 10,999 บาท
22 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562 10,999 บาท
25 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562 10,999 บาท
29 กันยายน 2562 - 2 ตุลาคม 2562 10,999 บาท
1 ตุลาคม 2562 - 4 ตุลาคม 2562 12,999 บาท
3 ตุลาคม 2562 - 6 ตุลาคม 2562 12,999 บาท
8 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562 12,999 บาท
14 ตุลาคม 2562 - 17 ตุลาคม 2562 12,999 บาท