รหัสทัวร์ : FTT3000

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิต (ปราสาทนอย-ทิตลิต) 8 วัน 5 คืน


เยือนปราสาทแห่งเทพนิยาย ซาลส์บูร์ก และฮัล์สตัทท์เมืองมรดกโลก พิชิตเขาทิตลิส Check-in เมืองสวยริมทะเลสาป "อินเทอร์ลาเก้น"


ต.ค 67
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 89,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
21 ตุลาคม 2567 - 28 ตุลาคม 2567 89,990 บาท