รหัสทัวร์ : FTT2998

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-สตราบูร์ก) 8 วัน 5 คืน


ล่องเรือแม่น้ำแซน, หอยเอสคาโก้, พิชิตยอดเขาจุงเฟรา,
วิหารแห่งเมืองมิลาน, ธารน้ำแข็ง,


ต.ค 67 - ม.ค 68
4 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 85,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
22 ตุลาคม 2567 - 29 ตุลาคม 2567 92,900 บาท
28 พฤศจิกายน 2567 - 5 ธันวาคม 2567 85,990 บาท
5 ธันวาคม 2567 - 12 ธันวาคม 2567 89,990 บาท
26 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 95,990 บาท