รหัสทัวร์ : FTT2994

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (ฮัลล์สตัทท์-คลุมลอฟ-คาโลวีวารี) 9 วัน 6 คืน


เชสกี้ครุมลอฟ, ปราก, ปราสาทนอยชวานสไตน์,
สวนมิราเบล, ปราสาทครุมลอฟ, สะพานชาร์ลส์, โบสถ์เฟราเอน, สะพานเก่า, จัตุรัสมาเรียนน พลัทซ์


ต.ค 67
1 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 69,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
16 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567 69,990 บาท