รหัสทัวร์ : FTT2988

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Classic TOKYO FUJI 5วัน 3คื


ล่องเรือโจรสลัด, พักฟูจิออนเซน, ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โออิชิปาร์ค, หมู่บ้านน้ำใส, หุบเขาโอวาคุดานิ,
วัดอาซากุสะ, ฟรีเดย์ 1 วัน,


ก.ย 67 - พ.ย 67
22 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 26,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
5 กันยายน 2567 - 9 กันยายน 2567 26,888 บาท
11 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 27,888 บาท
13 กันยายน 2567 - 17 กันยายน 2567 27,888 บาท
19 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567 28,888 บาท
21 กันยายน 2567 - 25 กันยายน 2567 26,888 บาท
26 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567 26,888 บาท
28 กันยายน 2567 - 2 ตุลาคม 2567 27,888 บาท
2 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 27,888 บาท
4 ตุลาคม 2567 - 8 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
6 ตุลาคม 2567 - 10 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
8 ตุลาคม 2567 - 12 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
10 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567 30,888 บาท
12 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567 30,888 บาท
14 ตุลาคม 2567 - 18 ตุลาคม 2567 28,888 บาท
16 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
18 ตุลาคม 2567 - 22 ตุลาคม 2567 30,888 บาท
20 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
22 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567 28,888 บาท
24 ตุลาคม 2567 - 28 ตุลาคม 2567 27,888 บาท
26 ตุลาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567 27,888 บาท
28 ตุลาคม 2567 - 1 พฤศจิกายน 2567 28,888 บาท
30 ตุลาคม 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567 29,888 บาท