รหัสทัวร์ : FTT2987

ทัวร์ญี่ปุ่น เหมียวๆๆ กวักๆๆ TOKYO FUJI YOKOHAMA 5วัน 3คืน


วัดโกโทคุจิ, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ, สวนโออิชิปาร์ค, วัดอาซากุสะ, ไชน่าทาวน์, โกดังอิฐแดง,
ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้, พักฟูจิออนเซน,


ก.ย 67 - พ.ย 67
22 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
6 กันยายน 2567 - 10 กันยายน 2567 29,888 บาท
12 กันยายน 2567 - 16 กันยายน 2567 29,888 บาท
18 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 29,888 บาท
20 กันยายน 2567 - 24 กันยายน 2567 28,888 บาท
25 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 28,888 บาท
27 กันยายน 2567 - 1 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
1 ตุลาคม 2567 - 5 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
3 ตุลาคม 2567 - 7 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
5 ตุลาคม 2567 - 9 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
7 ตุลาคม 2567 - 11 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
9 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 15 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
13 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
15 ตุลาคม 2567 - 19 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
17 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
19 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567 31,888 บาท
21 ตุลาคม 2567 - 25 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
23 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
25 ตุลาคม 2567 - 29 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
27 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 29,888 บาท
29 ตุลาคม 2567 - 2 พฤศจิกายน 2567 29,888 บาท
31 ตุลาคม 2567 - 4 พฤศจิกายน 2567 29,888 บาท