รหัสทัวร์ : FTT2986

ทัวร์ญี่ปุ่น แมวกวัก TOKYO FUJI 5วัน 3คืน


วัดโกโทคุจิ ต้นกำเนิดแมวกวัก, หมู่บ้านน้ำใส, ช้อปปิ้งชินจูกุ,
สวนโออิชิปาร์ค, ฟรีเดย์ 1 วัน, วัดอาซากุสะ,


ก.ค 67 - ก.ย 67
8 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 25,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 กรกฎาคม 2567 - 30 กรกฎาคม 2567 29,888 บาท
29 กรกฎาคม 2567 - 2 สิงหาคม 2567 27,888 บาท
1 สิงหาคม 2567 - 5 สิงหาคม 2567 27,888 บาท
7 สิงหาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567 27,888 บาท
14 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 27,888 บาท
21 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567 26,888 บาท
28 สิงหาคม 2567 - 1 กันยายน 2567 26,888 บาท
4 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 25,888 บาท