รหัสทัวร์ : FTT2980

ทัวร์ญี่ปุ่น Good Value OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 7 วัน 4 คืน


เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ชม เมืองเก่าทาคายาม่า, อิสระท่องเที่ยว 2 วันเต็ม, บินถึงเช้า-กลับดึก
ปราสาทโอซาก้า วัดทองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ช้องปิ้ง Aeon Mall และ Mitsui Outlet


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 39,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา