รหัสทัวร์ : FTT2976

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) - พักดี 4 ดาวทุกคืน 4 วัน 3 คืน


สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์


ต.ค 67 - ม.ย 68
50 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 19,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
4 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567 19,990 บาท
13 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567 20,990 บาท
23 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567 20,990 บาท
25 ตุลาคม 2567 - 2 สิงหาคม 567 20,990 บาท
8 พฤศจิกายน 2567 - 11 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
9 พฤศจิกายน 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
14 พฤศจิกายน 2567 - 17 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
16 พฤศจิกายน 2567 - 19 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
21 พฤศจิกายน 2567 - 24 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
23 พฤศจิกายน 2567 - 26 พฤศจิกายน 2567 19,990 บาท
29 พฤศจิกายน 2567 - 2 ธันวาคม 2567 19,990 บาท
30 พฤศจิกายน 2567 - 3 ธันวาคม 2567 19,990 บาท
4 ธันวาคม 2567 - 7 ธันวาคม 2567 19,990 บาท
7 ธันวาคม 2567 - 10 ธันวาคม 2567 21,990 บาท
12 ธันวาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2567 20,990 บาท
14 ธันวาคม 2567 - 17 ธันวาคม 2567 20,990 บาท
20 ธันวาคม 2567 - 23 ธันวาคม 2567 21,990 บาท
21 ธันวาคม 2567 - 24 ธันวาคม 2567 21,990 บาท
26 ธันวาคม 2567 - 29 ธันวาคม 2567 22,990 บาท
27 ธันวาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 22,990 บาท
31 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568 24,990 บาท
1 มกราคม 2568 - 4 มกราคม 2568 22,990 บาท
2 มกราคม 2568 - 5 มกราคม 2568 22,990 บาท
10 มกราคม 2568 - 13 มกราคม 2568 19,990 บาท
11 มกราคม 2568 - 14 มกราคม 2568 19,990 บาท
17 มกราคม 2568 - 20 มกราคม 2568 19,990 บาท
18 มกราคม 2568 - 21 มกราคม 2568 19,990 บาท
6 กุมภาพันธ์ 2568 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
7 กุมภาพันธ์ 2568 - 10 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2568 - 11 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
14 กุมภาพันธ์ 2568 - 17 มกราคม 2568 19,990 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2568 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
21 กุมภาพันธ์ 2568 - 24 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2568 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 บาท
27 กุมภาพันธ์ 2568 - 2 มีนาคม 2568 19,990 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2568 - 3 มีนาคม 2568 19,990 บาท
1 มีนาคม 2568 - 4 มีนาคม 2568 20,990 บาท
6 มีนาคม 2568 - 9 มีนาคม 2568 20,990 บาท
8 มีนาคม 2568 - 11 มีนาคม 2568 20,990 บาท
13 มีนาคม 2568 - 16 มีนาคม 2568 20,990 บาท
14 มีนาคม 2568 - 17 มีนาคม 2568 20,990 บาท
15 มีนาคม 2568 - 18 มีนาคม 2568 20,990 บาท
20 มีนาคม 2568 - 23 มีนาคม 2568 20,990 บาท
22 มีนาคม 2568 - 25 มีนาคม 2568 20,990 บาท
28 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568 20,990 บาท
29 มีนาคม 2568 - 1 เมษายน 2568 20,990 บาท
4 เมษายน 2568 - 7 เมษายน 2568 21,990 บาท
12 เมษายน 2568 - 15 เมษายน 2568 24,990 บาท
13 เมษายน 2568 - 16 เมษายน 2568 24,990 บาท
14 เมษายน 2568 - 17 เมษายน 2568 23,990 บาท