รหัสทัวร์ : FTT2974

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว


นั่งรถรางซาปา, นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน,
โมอาน่าซาปา, โบสถ์หิน, ฮานอย, เมก้า แกรนด์ เวิลด์, ถนน 36 สาย,
บุฟเฟ่ต์ฟานซิปัน, สุกี้หม้อไฟ, ไวน์แดง,


ต.ค 67 - ม.ค 68
41 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 13,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
3 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 13,990 บาท
4 ตุลาคม 2567 - 7 ตุลาคม 2567 13,990 บาท
5 ตุลาคม 2567 - 8 ตุลาคม 2567 13,990 บาท
10 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
12 ตุลาคม 2567 - 15 ตุลาคม 2567 16,990 บาท
13 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
17 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
18 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
19 ตุลาคม 2567 - 22 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
24 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
25 ตุลาคม 2567 - 28 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
31 ตุลาคม 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
1 พฤศจิกายน 2567 - 4 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
2 พฤศจิกายน 2567 - 5 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
7 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
8 พฤศจิกายน 2567 - 11 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
9 พฤศจิกายน 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
14 พฤศจิกายน 2567 - 17 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
15 พฤศจิกายน 2567 - 18 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
16 พฤศจิกายน 2567 - 19 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
22 พฤศจิกายน 2567 - 25 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
23 พฤศจิกายน 2567 - 26 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
29 พฤศจิกายน 2567 - 2 ธันวาคม 2567 14,990 บาท
30 พฤศจิกายน 2567 - 3 ธันวาคม 2567 14,990 บาท
5 ธันวาคม 2567 - 8 ธันวาคม 2567 16,990 บาท
6 ธันวาคม 2567 - 9 ธันวาคม 2567 16,990 บาท
7 ธันวาคม 2567 - 10 ธันวาคม 2567 16,990 บาท
12 ธันวาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2567 15,990 บาท
13 ธันวาคม 2567 - 16 ธันวาคม 2567 15,990 บาท
14 ธันวาคม 2567 - 17 ธันวาคม 2567 15,990 บาท
19 ธันวาคม 2567 - 22 ธันวาคม 2567 17,990 บาท
20 ธันวาคม 2567 - 23 ธันวาคม 2567 17,990 บาท
21 ธันวาคม 2567 - 24 พฤศจิกายน 2567 14,990 บาท
21 ธันวาคม 2567 - 24 ธันวาคม 567 17,990 บาท
26 ธันวาคม 2567 - 29 ธันวาคม 2567 18,990 บาท
27 ธันวาคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 18,990 บาท
28 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 18,990 บาท
29 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568 19,990 บาท
30 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 19,990 บาท
31 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568 18,990 บาท