รหัสทัวร์ : FTT2973

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1) 4 วัน 3 คืน


นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, สวนสนุก, สวนดอกไม้, พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
นั่งเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,
บุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์


ก.ค 67 - ต.ค 67
28 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 13,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
25 กรกฎาคม 2567 - 28 กรกฎาคม 2567 15,990 บาท
28 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 13,990 บาท
1 สิงหาคม 2567 - 4 สิงหาคม 2567 14,990 บาท
8 สิงหาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567 15,990 บาท
10 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567 15,990 บาท
11 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567 15,990 บาท
15 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 14,990 บาท
16 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 14,990 บาท
24 สิงหาคม 2567 - 27 สิงหาคม 2567 14,990 บาท
29 สิงหาคม 2567 - 1 กันยายน 2567 14,990 บาท
31 สิงหาคม 2567 - 3 กันยายน 2567 14,990 บาท
5 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 14,990 บาท
7 กันยายน 2567 - 10 กันยายน 2567 14,990 บาท
12 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 14,990 บาท
13 กันยายน 2567 - 16 กันยายน 2567 14,990 บาท
19 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 14,990 บาท
20 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567 14,990 บาท
26 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 14,990 บาท
27 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567 14,990 บาท
4 ตุลาคม 2567 - 7 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
10 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 16,990 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567 17,990 บาท
12 ตุลาคม 2567 - 15 ตุลาคม 2567 17,990 บาท
13 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567 17,990 บาท
17 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
18 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
19 ตุลาคม 2567 - 22 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
23 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567 17,990 บาท