รหัสทัวร์ : FTT2972

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 5 วัน 4 คืน


ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"
โมอาน่าซาปา, ถนน 36 สาย, สุสานโฮจิมินห์,
สุกี้หม้อไฟ, +ไวน์แดง


ก.ค 67 - ก.ย 67
13 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
25 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567 17,990 บาท
26 กรกฎาคม 2567 - 30 กรกฎาคม 2567 17,990 บาท
7 สิงหาคม 2567 - 11 สิงหาคม 2567 14,990 บาท
8 สิงหาคม 2567 - 12 สิงหาคม 2567 16,990 บาท
10 สิงหาคม 2567 - 14 สิงหาคม 2567 16,990 บาท
16 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567 12,990 บาท
23 สิงหาคม 2567 - 27 สิงหาคม 2567 12,990 บาท
30 สิงหาคม 2567 - 3 กันยายน 2567 12,990 บาท
4 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 13,990 บาท
6 กันยายน 2567 - 10 กันยายน 2567 13,990 บาท
11 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 13,990 บาท
13 กันยายน 2567 - 17 กันยายน 2567 13,990 บาท
19 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567 13,990 บาท