รหัสทัวร์ : FTT2971

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน


สะพานแห่งความรัก, ซานตามาริน่า, เมืองโบราณออยอัน, วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน,
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบานาฮิลล์, สวนดอกไม้, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซี, จัตุรัสดวงดาว, ช้อปปิ้งตลาดฮาน,


ก.ค 67 - ต.ค 67
13 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 12,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567 13,990 บาท
16 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 11,990 บาท
23 สิงหาคม 2567 - 26 สิงหาคม 2567 11,990 บาท
30 สิงหาคม 2567 - 2 กันยายน 2567 11,990 บาท
6 กันยายน 2567 - 9 กันยายน 2567 12,990 บาท
19 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 12,990 บาท
26 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 12,990 บาท
3 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
4 ตุลาคม 2567 - 7 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 14 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
17 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 15,990 บาท
18 ตุลาคม 2567 - 21 ตุลาคม 2567 14,990 บาท
23 ตุลาคม 2567 - 26 ตุลาคม 2567 15,990 บาท