รหัสทัวร์ : FTT2969

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน


ฟรีเดย์ 1 วัน, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, โมอาน่าซาปา, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย,
สุสานโฮจิมินห์,
สุกี้หม้อไฟ+ไวน์แดง,


ก.ค 67 - ต.ค 67
14 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,990 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567 15,990 บาท
27 กรกฎาคม 2567 - 30 กรกฎาคม 2567 15,990 บาท
1 สิงหาคม 2567 - 4 สิงหาคม 2567 11,990 บาท
9 สิงหาคม 2567 - 12 สิงหาคม 2567 15,990 บาท
10 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567 15,990 บาท
22 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567 11,990 บาท
30 สิงหาคม 2567 - 2 กันยายน 2567 10,990 บาท
5 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 12,990 บาท
12 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 12,990 บาท
14 กันยายน 2567 - 17 กันยายน 2567 12,990 บาท
19 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 12,990 บาท
21 กันยายน 2567 - 24 กันยายน 2567 12,990 บาท
26 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 12,990 บาท
28 กันยายน 2567 - 1 ตุลาคม 2567 12,990 บาท