รหัสทัวร์ : FTT2960

ทัวร์อเมริกา CLASSIC OF EAST AMERICA อเมริกาตะวันออก บอกได้เลยต้องไปกับเธอ 10 วัน 6 คืน


ขึ้นตึกเอมไพร์สเตท, น้ำตกไนแองการ่า,

ล่องเรือชมอนุเสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - นิวยอร์ค

นิวยอร์ค – Woodbury Outlet – บิงแฮมตั้น
พิเศษ!! อาหารไทย


ต.ค 67 - พ.ย 67
3 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 119,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
8 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567 125,900 บาท
22 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567 125,900 บาท
12 พฤศจิกายน 2567 - 21 พฤศจิกายน 2567 119,900 บาท