รหัสทัวร์ : FTT2950

ทัวร์ไต้หวัน เททั้งใจให้ Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, หอเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่, ตลาดซีเหมินติง,
พิเศษพัก!! เถาหยวน 1 คืน ไทจง 1 คืน ซีเหมินติง 1 คืน
เสี่ยวหลงเปา,


ส.ค 67 - ต.ค 67
5 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 17,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
2 สิงหาคม 2567 - 5 สิงหาคม 2567 17,888 บาท
23 สิงหาคม 2567 - 26 สิงหาคม 2567 17,888 บาท
6 กันยายน 2567 - 9 กันยายน 2567 18,888 บาท
2 ตุลาคม 2567 - 5 ตุลาคม 2567 18,888 บาท
16 ตุลาคม 2567 - 19 ตุลาคม 2567 18,888 บาท