รหัสทัวร์ : FTT2949

Wonderful Time Taiwan ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน


ทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานเย๋หลิ่ว, หอเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่
เมืองโบราณจิ่วเฟิ้น, หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง, ช้อปปิ้งตลาดไทจง,
บุฟเฟ่ต์ชาบู


ส.ค 67 - ต.ค 67
11 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 16,888 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
15 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 17,888 บาท
22 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567 17,888 บาท
29 สิงหาคม 2567 - 1 กันยายน 2567 16,888 บาท
5 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 16,888 บาท
19 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 16,888 บาท
26 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 16,888 บาท
3 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 16,888 บาท
10 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 20,888 บาท
17 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 18,888 บาท
19 ตุลาคม 2567 - 22 ตุลาคม 2567 18,888 บาท
20 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567 17,888 บาท