รหัสทัวร์ : FTT2946

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์หวานเจี๊ยบบบ!!! 4D3N - พักบานาฮิลล์


นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลล์, สะพานแห่งความรัก, สะพานมือสีทอง, โบสถ์สีชมพู, สะพานมังกร, สวนดอกไม้,
วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง, สวนสนุกแฟนตาซี, เมืองโบราณฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง,
กุ้งมังกรซอยเนย, บุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์,


ก.ค 67 - ก.ย 67
16 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 15,999 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
26 กรกฎาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2567 19,999 บาท
27 กรกฎาคม 2567 - 30 กรกฎาคม 2567 19,999 บาท
1 สิงหาคม 2567 - 4 สิงหาคม 2567 16,999 บาท
2 สิงหาคม 2567 - 5 สิงหาคม 2567 16,999 บาท
10 สิงหาคม 2567 - 13 สิงหาคม 2567 19,999 บาท
15 สิงหาคม 2567 - 18 สิงหาคม 2567 16,999 บาท
22 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567 16,999 บาท
29 สิงหาคม 2567 - 1 กันยายน 2567 16,999 บาท
5 กันยายน 2567 - 8 กันยายน 2567 16,999 บาท
6 กันยายน 2567 - 9 กันยายน 2567 16,999 บาท
12 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 16,999 บาท
13 กันยายน 2567 - 16 กันยายน 2567 16,999 บาท
19 กันยายน 2567 - 22 กันยายน 2567 16,999 บาท
20 กันยายน 2567 - 23 กันยายน 2567 16,999 บาท
26 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 16,999 บาท
27 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567 15,999 บาท