รหัสทัวร์ : FTT2900

ทัวร์จีน กุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่ คุนหมิง 6D 5N (8L)


คุนหมิง - สถานีรถไฟคุนหมิง - อานซุ่น -อุทยานหุบเขาบ่อน้ำเทวดา - น้ำตกหวงกั่วซู่จูนยี่
หมู่บ้านโบราณอู่เจียง - ลิโบ - อุทยานแห่งชาติเสี่ยวชี่คง -กุ้ยหยาง - ถนนคนเดินชิงหยวน
กุ้ยหยาง - คุนหมิง - ร้านยาบัวหิมะ
เมนูพิเศษ!! สุกี้เนื้อรสเผ็ด -เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ด


ไม่มีข้อมูล
0 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 28,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา