รหัสทัวร์ : FTT2899

ทัวร์คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกีล่า 6D 5N (TG)


คุนหมิง - ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”
ช่องแคบเสือกระโดด - วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang Show
หุบเขาสีน้ำเงิน -อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - คุนหมิง - เขาซีซาน - วัดหยวนทง
เมนูสุกี้ปลาแซลมอน


ก.ค 67 - ต.ค 67
5 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 36,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
27 กรกฎาคม 2567 - 1 สิงหาคม 2567 36,900 บาท
10 สิงหาคม 2567 - 15 สิงหาคม 2567 36,900 บาท
14 กันยายน 2567 - 19 กันยายน 2567 36,900 บาท
12 ตุลาคม 2567 - 17 ตุลาคม 2567 39,900 บาท
19 ตุลาคม 2567 - 24 ตุลาคม 2567 39,900 บาท