รหัสทัวร์ : FTT2897

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)


ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง
เมืองโบราณใต้ดิน - POP LAND (รวมรถรับ-ส่งแล้ว)
ย่านซานหลี่ถุน - Universal Beijing Resort -หอฟ้าเทียนถาน 
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ - เมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น
เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล -เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง


ก.ย 67 - ม.ค 68
17 ช่วงเวลา
เริ่มต้น 45,900 บาท
เก็บไว้อ่าน
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
13 กันยายน 2567 - 18 กันยายน 2567 45,900 บาท
20 กันยายน 2567 - 25 กันยายน 2567 45,900 บาท
11 ตุลาคม 2567 - 16 ตุลาคม 2567 48,900 บาท
18 ตุลาคม 2567 - 23 ตุลาคม 2567 48,900 บาท
25 ตุลาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567 47,900 บาท
1 พฤศจิกายน 2567 - 6 พฤศจิกายน 2567 45,900 บาท
8 พฤศจิกายน 2567 - 13 พฤศจิกายน 2567 45,900 บาท
15 พฤศจิกายน 2567 - 20 พฤศจิกายน 2567 45,900 บาท
22 พฤศจิกายน 2567 - 27 พฤศจิกายน 2567 45,900 บาท
29 พฤศจิกายน 2567 - 4 ธันวาคม 2567 46,900 บาท
6 ธันวาคม 2567 - 11 ธันวาคม 2567 47,900 บาท
13 ธันวาคม 2567 - 18 ธันวาคม 2567 46,900 บาท
20 ธันวาคม 2567 - 25 ธันวาคม 2567 47,900 บาท
24 ธันวาคม 2567 - 29 ธันวาคม 2567 48,900 บาท
27 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568 49,900 บาท
29 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568 49,900 บาท
31 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 49,900 บาท